Produktblad släckmedel

FirePro 20                               FirePro 40                                     FirePro 80                                   FirePro 100                                  FirePro 200

fp_20fp_40fp_80fp_100fp_200-300x392

 

 

 

 

 

 

 

 

FirePro 500                              FirePro 1000 M

fp_500fp_1000m_4FIREPRO SLÄCKMEDELSENHETER
Från 20 gram till 5,7 kg släckmedel

Elektrisk, termisk eller manuell utlösning.
Brandklasser A,B,C,F.
Självutlöser vid 300°C.
15 års livslängd i en icke korrosiv miljö.
Ingen påverkan på ozonskiktet.
Ingen växthuseffekt.
Ej trycksatta.
Många internationella certifieringar och godkännande.

 

FirePro 1200                                                        FirePro 2000                                                      FirePro 3000

fp1200s_with_ul_label_2fp2000s_3000s_with_ul_label

fp2000s_3000s_with_ul_label

 

 

 

 

 

 

  

 

FirePro 4200                                                       FirePro 5700

fp5700s_with_ul_label_2

fp5700s_with_ul_label_2