Fire Pro

FirePro_header

FirePro släckgranaterFirePro logga

Hur används en släckgranat från FirePro?

När det brinner i ett rum så kastas/rullas släckgranaten in och inom några minuter begränsas branden eller släcks helt. Eftersläckning görs beroende på hur omfattande branden är. Det finns flera insatsrapporter där FirePros släckgranat anses ha haft en betydande/avgörande roll för räddningsinsatsens genomförande.

Ladda ner Produktblad – Släckgranat.

Hur fungerar FirePro aerosolsläckning?

FirePros släckmedel består i fast form av kaliumnitrat. kaliumkarbonat och bindemedel som vid aktivering övergår i gasfas(aerosol). Aerosoler består av små fasta partiklar eller vätskedroppar i en gas. Aerosolerna skapas i FirePros produkter genom kondensationsmetoden som bildas genom att överhettade ångor kondenserar och genom kemiska reaktioner i gasfas(pyroteknisk genererade aerosoler, PGA)

I brandens kemiska kedjereaktion bildas fria radikaler (oparade elektroner) av syre, väte och hydroxid. FirePro släckareosol stabiliserar(neutraliserar) de fria radikalerna väte, syre och hydroxid. I processen kyls branden ner hastigt, cirka 100°C per minut. FirePro släckareosol beräknas vara 3 – 9 gånger mer släckeffektiv per viktenhet än vad halon släckning var på sin tid.

Ladda ner FirePro presentation.

 

FirePro fasta släcksystem10649674_267270293472840_4483682579873390725_n

Släckmedelsbehållarna kan monteras i taket, på väggen eller under golvet och kräver därmed inget extra utrymme. Det krävs heller inga omfattande installationer(endast kabeldragning) som för trycksatta gasbehållare eller komplexa och dyra rörsystem och sprinklers.

Automatiska släcksystem från FirePro är ett billigt och effektivt sätt att brandsäkra tex. serverrum, kontrollrum, ställverk, el centraler, fordon, fartyg och båtar, lagerutrymmen eller andra slutna utrymmen där brand skulle orsaka långa driftstopp eller förluster av stora ekonomiska värden.

Släcksystemen kan aktiveras/utlöser genom detektor, manuellt, termiskt samt att alla enheter självutlöser vid 300°C.

Släckmedelsbehållare finns i flera olika storlekar från den minsta FP-8 (8 gram) som är avsedd för mindre el-centraler, diskmaskiner, små utombordare, etc. till FP-5700 (5,7 kg) som är lämplig för större lokaler som tex. serverrum, ställverk, arkivrum mm.

broschyr-fp

FirePro broschyr